Lõppenud projektid

HEFORE – Heritage for Everybody

Euroopa elukestva õppe programmist rahastatud projekti ,,Kultuuripärand kõigile” (2010 – 2012) peaeesmärk oli avada kultuuriinstitutsioonid (sh muuseumid, kultuurilist meelelahutust pakkuvate mittetulunduslike organisatsioonide programmid) kõigile külastajatele sõltumata nende vanusest, rahvuslikust või sotsiaalsest päritolust, majanduslikust seisundist jm staatusest.
Projekti ühe tulemusena töötati välja soovitused, kuidas muuta muuseumid koos ekspositsioone tutvustavate hariduslike programmidega ligipääsetavaks kõigile elanikkonna gruppidele sh erivajadustega inimestele.
Loe edasi.

ENABLE Network of ICT supported Learning for Disabled People

ENABLE (Network of ICT supported Learning for Disabled People) on Euroopa elukestva õppe programmist rahastatud projekt, mis algas 1. novembril 2011 ning kestab kolm aastat.
ENABLE võrgustik hõlmab 13 partnerit Euroopa Liidu liikmesriikidest ning 3 partnerit väljastpoolt Euroopa Liitu –Austraaliast, Lõuna-Koreast ja Serbiast.
Loe edasi.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.